Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Podziękowania i gratulacje dla nowo wybranych Sołtysów/Przewodniczących/Rad Sołeckich gminy Niemcza.  - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Podziękowania i gratulacje dla nowo wybranych Sołtysów/Przewodniczących/Rad Sołeckich gminy Niemcza. 

Od stycznia br. na terenie gminy Niemcza odbywały się zebrania wiejskie podczas, których na koleje 4 lata kadencji wybierani byli sołtysi oraz rady sołeckie. W dniach 2,4,5 kwietnia 2019 r. odbyły się kolejne wybory: 2 kwietnia uzupełniające do Rady Sołeckiej w Ligocie Małej (w związku z rezygnacją jednego z członków Rady Sołeckiej),4 kwietnia wybory sołectwa Nowa Wieś Niemczańska i 5 kwietnia Przerzeczyn- Zdrój.

Nowo wybrani Sołtysi, Przewodniczący i Rady Sołeckie:

Sołtys wsi Ligoty Małej: Małgorzata Adamczuk.

Rada Sołecka:

– Barbara Wróbel (Przewodnicząca Rady Sołeckiej),

– Roman Adamczuk,

– Sylwia Adamczuk,

– Krzysztof Łopaciński,

– Justyna Tunia.

 

Sołtys wsi Nowa Wieś Niemczańska: Jarosław Dydo.

Rada Sołecka:

– Jerzy Kasprowicz (Przewodniczący Rady Sołeckiej),

– Teresa Duczmal,

– Jolanta Kurak,

– Janusz Kuriata,

– Adam Stecyk.

 

Sołtys wsi Przerzeczyn – Zdrój: Justyna Kaczorowska.

Rada Sołecka:

– Anna Piórkowska (Przewodnicząca Rady Sołeckiej),

– Jadwiga Barańska,

– Piotr Jabłoński,

– Michał Kaczorowski,

– Jan Łuczak.

 

Życzę Państwu odwagi i wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu planów oraz gotowości do rozwiazywania problemów, a przede wszystkim energii, przyjaznych ludzi w otoczeniu i zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej.

 

 Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

      Jarosław Węgłowski