Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”- pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”- pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”- pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.

11 października ruszył pilotażowy program dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych dla mieszkańców Dolnego Śląska. Beneficjentami programu  mogą zostać indywidualni właściciele/współwłaściciele  lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, jak i również wspólnoty. Pilotaż prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.

Program dla właścicieli lokali mieszkalnych:

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;
do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Pilotaż dla wspólnot mieszkaniowych:

Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Te dwie formy dofinansowania pomogą usprawnić kompleksową termomodernizację budownictwa wielorodzinnego na Dolnym Śląsku.

Wnioski składane są poprzez generator wniosków (https://gwd.nfosigw.gov.pl ).

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska prowadzi  punkt konsultacyjny dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego gdzie nieodpłatnie można uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie  oraz rozliczeniu dofinansowania w ramach pilotażu.

 

Punkt konsultacyjny dla mieszkańców  czynny jest codziennie w godzinach 10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku,

obowiązuje również wcześniejsze telefoniczne umówienie się na konsultację w punkcie.

Punkt konsultacyjny znajduje się w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym, przy ulicy Sienkiewicza 18 w Dzierżoniowie

Porady udzielane są również telefonicznie pod nr 519 422 470.

Jednocześnie przypominamy, iż w trybie naboru ciągłego można złożyć wniosek na dofinansowanie wymiany kopciucha w domku jednorodzinnym w ramach programu Czyste Powietrze.

Porady dot. Programu „Czyste Powietrze” udzielane są telefonicznie pod nr 517 566 669.

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIEMCZA

ODBĘDZIE SIĘ

25 LISTOPADA 2021r. GODZ. 1300-1500

W NIEMCZAŃSKIM OŚRODKU KULTURY