Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza „Poprawa jakości powietrza wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”- pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

„Poprawa jakości powietrza wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”- pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.

 

11 października ruszył pilotażowy program dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych dla mieszkańców Dolnego Śląska. Beneficjentami programu  mogą zostać indywidualni właściciele/współwłaściciele  lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, jak i również wspólnoty. Pilotaż prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.

Program dla właścicieli lokali mieszkalnych:

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

– do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;

– do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;

– do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Pilotaż dla wspólnot mieszkaniowych:

Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Te dwie formy dofinansowania pomogą usprawnić kompleksową termomodernizację budownictwa wielorodzinnego na Dolnym Śląsku.

Wnioski składane są poprzez generator wniosków (https://gwd.nfosigw.gov.pl ).

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska prowadzi  punkt konsultacyjny dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego gdzie nieodpłatnie można uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie  oraz rozliczeniu dofinansowania w ramach pilotażu.

 

Punkt konsultacyjny dla mieszkańców  czynny jest codziennie w godzinach 10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku,

obowiązuje również wcześniejsze telefoniczne umówienie się na konsultację w punkcie.

Punkt konsultacyjny znajduje się w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym, przy ulicy Sienkiewicza 18 w Dzierżoniowie

Porady udzielane są również telefonicznie pod nr 519 422 470.

.

Jednocześnie przypominamy, iż w trybie naboru ciągłego można złożyć wniosek na dofinansowanie wymiany kopciucha w domku jednorodzinnym w ramach programu Czyste Powietrze.

Porady dot. Programu „Czyste Powietrze” udzielane są telefonicznie pod nr 517 566 669.

 

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska