Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza „POWRÓT DO PRZEDSZKOLA ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY - NOWA RZECZYWISTOŚĆ” - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

„POWRÓT DO PRZEDSZKOLA ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY – NOWA RZECZYWISTOŚĆ”

Zajęcia opiekuńcze w Przedszkolu Publicznym Zaczarowany Gród w Niemczy rozpoczną się 25 maja 2020r.

POWRÓT DO PRZEDSZKOLA ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY – NOWA RZECZYWISTOŚĆ”

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

przyszło nam żyć w czasach trudnych i mało przewidywalnych. Mamy pandemię, która ogarnęła cały świat. Zgodnie z zaleceniami lekarzy, aby wyjść z niej bez szwanku, musimy o siebie dbać: myć często ręce, nosić maseczki, zachowywać odpowiednią odległość między sobą (nie mniej niż 2 metry w miejscach publicznych). Im bardziej będziemy się do tych rad stosować, tym szybciej wrócimy do „normalnego” funkcjonowania – pójdziemy do pracy, z dziećmi na plac zabaw itp. Dziękujemy Państwu, że dostosowujecie swoje aktywności do wymogów dzisiejszego czasu. Wszyscy mamy nadzieję, że niedługo ten trudny, dla wszystkich czas minie, co pozwoli nam, nauczycielom wrócić do właściwych zajęć i opiekować się Waszymi dziećmi. Jesteśmy z Wami Szanowni Rodzice i z Waszymi dziećmi. Żeby wyjść naprzeciw Państwa potrzebom, związanym z koniecznością powrotu do pracy, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny wydali zgodę na otwarcie placówek wychowania przedszkolnego. Jednak ich funkcjonowanie będzie znacznie odbiegać od tych warunków, do których jesteście Państwo przyzwyczajeni. Wierzymy, że jest to okres przejściowy i będzie trwał bardzo krótko. Tym niemniej, wszyscy będziemy musieli dostosować się do wyznaczonych zasad.

Zajęcia opiekuńcze w Przedszkolu Publicznym Zaczarowany Gród w Niemczy

rozpoczną się 25 maja 2020r.

1. Możliwość korzystania z usług Przedszkola Publicznego Zaczarowany Gród w Niemczy jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Prosimy rodziców o kontakt telefoniczny z nauczycielami w celu zadeklarowania powrotu dziecka (w tym terminu i czasu przebywania dziecka w placówce od godz.. do godz….). W przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8 roku życia.

2. Przedszkole będzie organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,( na tych treściach, które po modyfikacji pasują do zaistniałej sytuacji), stosując się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej.

3. Dotychczasowa współpraca nauczycieli i rodziców przebiegała bardzo sprawnie. Mamy nadzieję, że te pozytywne relacje dalej będą trwały. Nauczyciele, w miarę możliwości będą w dalszym ciągu wspierać dzieci, które zostaną w domu oraz ich rodziców, poprzez stosowanie metod i technik kształcenia na odległość. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca również do korzystania z oferty programów telewizyjnych i radiowych oraz wcześniej przekazanych wskazówek do realizowania ciekawych gier, a także zabaw edukacyjnych w warunkach domowych.

Podstawowe zasady funkcjonowania przedszkola w okresie przejściowym tj.:

* Regulamin pracy przedszkola. * Organizację opieki przedszkolu. * Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci. * Zasady utrzymania higieny w placówce. * Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. * Codzienne oświadczenie. * Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. * Zasady ponownego uczęszczania dziecka do placówki.

znajdziecie Państwo na:

-stronie internetowej :przedszkoleniemcza.edupage.org

-faceboku: Przedszkole Zaczarowany Gród w Niemczy