Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Pozostał nam ostatni dzień –  dzisiaj tj. 30 czerwca 2022 r. upływa termin na złożenie obowiązkowej deklaracji CEEB - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Pozostał nam ostatni dzień –  dzisiaj tj. 30 czerwca 2022 r. upływa termin na złożenie obowiązkowej deklaracji CEEB

 

Informujemy, że  do 30 czerwca bieżącego roku właściciele budynków muszą złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Pozostał nam ostatni dzień

Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny od 500 zł do 5000 zł.

Każdy właściciel lub zarządca budynku zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego, ma obowiązek złożenia deklaracji

 w wersji elektronicznej:

https://ceeb.gov.pl

w wersji papierowej:

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904  – Formularz A – dotyczy budynków i lokali mieszkalnych

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905 – Formularz B – dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych

 

Zgłosić należy wszystkie używane źródła ogrzewania, takie jak sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy, piec węglowy, podgrzewacz, kominek. Trzeba zarejestrować także odnawialne źródła energii: pompy ciepła, geotermię, panele słoneczne podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.

Deklarację w wersji papierowej można złożyć  w  Urzędzie Miasta i Gminy w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7 I piętro,  tel. (74) 8376 994

 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika  z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127), która daje podstawę prawną do utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Centralna Ewidencja będzie tworzyła rejestr wszystkich źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW.