Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Prace melioracyjne w niemczańskich rowach - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Prace melioracyjne w niemczańskich rowach

 

Zakres rzeczowy planowanych prac do wykonania obejmował; na długości 1000 mb -wykoszenie wszelkich porostów w tym roślinności drzewiastej, krzewiastej i trawiastej ze skarp oraz dna i poboczy rowów; -odmulenie dna rowów wraz z ich korektą; -rzędną dna rowów zlokalizować na poziomie, który będzie gwarantował swobodny przepływ wody; -uporządkowanie terenu po zakończeniu robót poprzez usunięcie i unieszkodliwienie odpadów powstałych podczas wykonywania prac. Koszt wykonanych prac wyniósł 18500zł.