Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Niemczy
58-230 Niemcza; ul. Ogrodowa 1
tel. 74 8376441; e-mail: ops@ops.niemcza.pl

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział osób w programie jest całkowicie nieodpłatny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy w związku z Programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego informuje:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego jako formy wsparcia.
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub opiekunem dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności będziesz mógł ubiegać się w 2023r. O asystenta, który będzie wspierał cię w czynnościach dnia codziennego.
Usługa ta będzie obejmowała pomoc w dotarciu między innymi do pracy, szkoły, placówki medycznej itp. Dzięki pomocy asystenta osoby niepełnosprawne będą mogły załatwić potrzebne formalności, zrobić zakupy i uczestniczyć w życiu społecznym.

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać
• osoba niebędąca członkiem rodziny uczestnika
• posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub posiadająca co najmniej
6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu’
• wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (warunkowo).
Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 tel.74/8376441

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Niemczy
58-230 Niemcza; ul. Ogrodowa 1
tel. 74 8376441; e-mail: ops@ops.niemcza.pl

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział osób w programie jest całkowicie nieodpłatny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy w związku z Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
–  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 tel.74/8376441