Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Projekt edukacyjny LOWE w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Projekt edukacyjny LOWE w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy

 

Projekt edukacyjny LOWE

Stworzenie ośrodka edukacyjnego i centrum kulturalnego w gminie Niemcza powstał  w oparciu o własny potencjał, zasoby, współpracę ze szkołą podstawową i innymi instytucjami. Nasza oferta dla osób dorosłych ma na celu samorealizację, rozwój osobisty, rozwinięcie kompetencji językowych, podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych. Zajęcia rehabilitacyjno-rekreacyjne mają na celu uaktywnić odbiorców programu. Oferta jest dostosowana do potrzeb i możliwości odbiorców z Naszej gminy.

W Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Niemczy odbywają się od października zajęcia dla osób dorosłych w ramach projektu i wygranego grantu w wysokości 250.000,00 zł pod nazwą  Lokalny  Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Niemczy „ FAMILIJNE LOWE”.  Grantobiorcą była gmina Niemcza .

Zajęcia prowadzą nauczyciele pracujący w szkole w Niemczy, a także animatorzy z zewnątrz. Powstały 15-osobowe grupy zajęciowe. Obecnie w związku z pandemią i wymogami sanitarnymi grupy zmniejszyliśmy do 5 osób.

W ramach realizacji projektu  prowadzenie są  spotkania, warsztaty  dla chętnych osób z terenu Gminy Niemcza:

  • Języki obce dla każdego – język niemiecki i język angielski,
  • Akademia dobrego dialogu – zajęcia z terapeutą,
  • Zajęcia artystyczne,
  • Doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe),
  • Warsztaty psychologiczne dla dorosłych,
  • Warsztaty :Szkoła dla Rodziców,
  • Zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne,

Zaplanowane są też wyjazdy do  teatru, opery, wyjazd na wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą do Berlina.

Oprócz oferty zajęciowej szkoła pozyskała środki na remont i wyposażenie  pomieszczenia , które będzie wykorzystane jako sala audiowizualna, konferencyjna oraz sala na zajęcia projektowe.   Zakupiliśmy też sprzęt do zajęć językowych, pomoce dydaktyczne , materiały edukacyjne, stół multimedialny.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się przez 2 lata.  Od następnego roku szkolnego chcemy pozyskać nowych uczestników i stworzyć następne grupy zajęciowe.

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, są jeszcze pojedyncze miejsca na niektóre zajęcia. Nasz projekt skierowany będzie przede wszystkim do rodziców uczniów uczących się w Szkole Podstawowej oraz dorosłych mieszkańców Gminy Niemcza.

 

Nie czekaj, przyjdź, zobacz, spróbuj.

„Nie musisz być wielki na starcie, ale musisz wystartować, żeby być wielki…”Z. Ziglar