Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Projekt pn. " Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku" - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Projekt pn. ” Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki wraz z Fundacją Ukraina realizują projekt pn.” Integracja, adaptacja , akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

W poniższym zestawieniu przedstawione zostały aktualne wydarzenia projektowe realizowane w I kwartale 2020 r.

Działania partnera projektu – Fundacja Ukraina:

  1. Cyk szkoleń dla przedstawicieli różnych zawodów, w szczególności pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej dotyczących potrzeb, uwarunkowań, sytuacji formalnoprawnej  i sylwetki psychologicznej migrantów, którzy zwracają się o wsparcie do danej instytucji. Najbliższe szkolenia odbędą się w terminach: 19.02.2020, 27.02.2020, 06.03.2020 we Wrocławiu, 12.03.2020 w Świdnicy oraz 16.04.2020 r. w Oleśnicy.

  2.  Cykl szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół dotyczących integracji klasy wielokulturowej, tolerancji, akceptacji różnorodności, metod pracy w środowisku szkolnym zróżnicowanym kulturowo. W pierwszym kwartale szkolenia odbędą się w terminach 12.03.2020 oraz 13.03.2020

  3. Wizyty studyjne przedstawicieli urzędów, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w urzędach. instytucjach w miastach w Polsce, w których wdrażano i stosuje się innowacyjne i efektywne metody współpracy z migrantami ( np Warszawa i Gdańsk).

Najbliższa wizyta studyjna odbędzie się w drugiej połowie kwietnia.

  1. Stacjonarny i mobilny punkt doradczy oferuje doradztwo w sprawach administracyjnych oraz konsultacje specjalistów , prawnika, doradcy zawodowego i doradcy integracyjnego , dopasowane tematycznie do potrzeb migrantów. Stacjonarne w dni robocze w siedzibie fundacji a mobilne według zgłaszanych potrzeb. W celu ustalenia terminu należy się skontaktować mailowo pisząc na adres: judyta@marciniak@fundacjaukraina.eu

  2. Kursy integracyjno-adaptacyjne ” Polska- moje miejsce” w następujących obszarach tematycznych: legalizacja  pobytu, zatrudnienie ,życie codzienne, różnice kulturowe i normy  społeczno-obyczajowe.

Kursy odbywają się według zgłaszanych potrzeb. W celu ustalenia terminu zaleca się kontakt pod adresem: tatiana.zernytska@fundacjaukraina.eu

Ponadto w zakresie działania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się Biuro Wsparcia Obywateli Państw Trzecich, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy radcy prawnego, konsultacji z doradcą zawodowym czy tez z usług bezpłatnego tłumaczenia dokumentów.

W ramach projektu organizowane są również zimowiska i półkolonie dla dzieci obywateli państw trzecich oraz wsparcie integracyjno- adaptacyjne i językowe w szkołach. Więcej szczegółów  oraz aktualne informacje znajdują się na stronie www.duw.pl w zakładce Urząd- Projekty realizowane przez DUW. 

Wszystkie wyżej wymienione działania są bezpłatne.