Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Projekty z Letohradem - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Projekty z Letohradem

 

Z przyjemnością informujemy, że wspólnie z naszym miastem partnerskim z Czech – Letohradem,   Gmina Niemcza będzie realizować dwa ciekawe projekty:

  1. Nimptsch nas łączy – w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Całkowita wartość projektu: 653 266,47 EUR, z czego 85%  to środki z EFRR – 555 276,50 EUR.

Termin realizacji projektu – 30.06.2022 r.

 

  1. Dni Miast Partnerskich – w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Całkowita wartość projektu: 19 717,80 euro,

Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego  – 16 717,80 EUR co stanowi 85%  całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Budżet Państwa: 983,40 EUR

Termin realizacji projektu – 30.11.2020 r.

W dniu 23.02.2020 r. w Letohradzie odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące zasad współpracy strony czeskiej i polskiej przy realizacji obu projektów.