Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NIEMCZY REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ "ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY" - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NIEMCZY REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ „ZACZAROWANY GRÓD W NIEMCZY”

 

1.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne.

2. Projekt jest realizowany jest w okresie od 2020-07-01 do 2022-02-28

3. Działalność Przedszkola w ramach projektu zaplanowana jest na okres od 2020- 07-01 do 2021-08-31.

4. Lokalizacja Przedszkola to obiekt przy ul. Bolesława Chrobrego 21, 58-230 Niemcza.

5. Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym jest współfinansowany ze środków unijnych oraz wpłat rodzica/opiekuna prawnego przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z rodzicem na udział dziecka w przedszkolu, jednakże maksymalnie do 31.08.2021 r.

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego przez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Niemcza a także wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia logopedyczne, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, gimnastykę korekcyjną. Ponadto zaplanowano dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: j. angielski dla dzieci wybitnie zdolnych i dla dzieci mających trudności w opanowaniu podstawy programowej.

Grupa docelowa projektu: dzieci w wieku przedszkolnym od 2,5 do 6 lat, w pierwszej kolejności do nowej grupy przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością.

Zadania: adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola, utworzenie i funkcjonowanie miejsc wychowania przedszkolnego, organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Planowane rezultaty projektu: utworzenie i dofinansowanie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i objecie 63 dzieci zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse edukacyjne.

info o projekcie