Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 rok w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na 2021 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2020 r.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa powyżej, wynikają z art.11 ust. 1, 4 i 7 ustawy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). Niezłożenie oświadczenia i niedokonanie opłaty w terminie skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej.