Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Rekordowe zakupy książek w niemczańskiej Bibliotece. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Rekordowe zakupy książek w niemczańskiej Bibliotece.

 

Miniony rok należy do udanych w naszej niemczańskiej Bibliotece, potwierdzeniem jest fakt zakupu sporej ilości nowych książek dla czytelników. Pod koniec ubiegłego roku dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka zakupiła 361 nowości wydawniczych. Ogółem w roku 2021 Biblioteka zakupiła 1087 nowych książek i jest to rekordowa ilość. Dodajmy, że w latach ubiegłych zakupy Biblioteki w Niemczy sięgały ok. 600 książek rocznie.

Poniżej informacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki publicznej w Niemczy

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Niemczy  otrzymała   w 2021 roku dofinansowanie w wysokości 9750.00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W ramach tego projektu zostało zakupionych 361 woluminów książek dla wszystkich bibliotek z terenu Gminy Niemcza.

Biblioteka Kwota Ilość zakupionych woluminów
Niemcza 5 038.38 178
Gilów 1 557.31 61
Przerzeczyn Zdrój 1 610.34 61
Wilków Wielki 1 543.97 61
                                        RAZEM: 9750 361

Z w/w wymienionej dotacji zakupione były książki beletrystyczne z literatury polskiej i obcej, książki historyczne, podróżnicze, poradniki popularno-naukowe oraz książki dla dzieci i młodzieży.

Realizując projekt kierowaliśmy się przede wszystkim preferencjami naszych czytelników, którzy mieli możliwość zaproponowania zakupu konkretnych tytułów książek.

W celu uzyskania dofinansowania  w wysokości  9750,00 zł biblioteka zwiększyła wkład własny do wysokości 19 848,15 zł.

W roku ubiegłym MiGBP w Niemczy  zakupiła 1087 nowości wydawniczych na  kwotę 29 599,15 zł.