Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im.Bolesława Chrobrego w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im.Bolesława Chrobrego w Niemczy

Zgodnie z art. 133 Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Obwód Szkoły Podstawowej w Niemczy obejmuje teren całej gminy. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

8189 dzieci

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – szczegóły w załączeniu. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w załączeniu.