Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Relacja z części oficjalnej uroczystości w dniu 2 października 2021. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Relacja z części oficjalnej uroczystości w dniu 2 października 2021.

 

Część oficjalna uroczystości pt.: Gmina Niemcza w Hołdzie Rotmistrzowi Aleksandrowi Hrynkiewiczowi odbyła się na Placu Flagowym na niemczańskim Rynku. Organizator wydarzenia Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski zaprosił do udziału w tej części Kompanię Honorową Garnizonu Wrocław, Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych we Wrocławiu, gości na czele z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Panem Michałem Dworczykiem, parlamentarzystów, Wicewojewodę, przedstawicieli służb mundurowych,  samorządowców oraz mieszkańców. W części oficjalnej uczestniczyły poczty sztandarowe z terenu Gminy Niemcza: Poczet ZHP, Szkoły Podstawowej w Niemczy, Urzędu Miasta  Gminy w Niemczy, Koła Łowieckiego Ponowa.

Zgromadzeni licznie na Placu Flagowym goście mieli wyjątkową okazję obejrzeć i przeżyć niezwykle patriotyczny ceremoniał  wydarzenia, z oprawą asysty wojskowej, od podniesienia flagi na maszt, poprzez komendy dowódcy kompanii, odczytanie apelu poległych, salwy honorowe, tremolo, Ciszę, po pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem Hymnu Polski przez Orkiestrę Wojskową.

Jako pierwszy wystąpił Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski, który przedstawił obecnym ideę uroczystości , czyli upamiętnienie bohatera dwóch wojen Aleksandra Hrynkiewicza będącego mieszkańcem Gminy Niemcza w latach 1945-1961, o czym wcześniej oficjalnie nie było wiadomo, a co jak powiedział burmistrz „My potwierdziliśmy źródłowo i wiemy już na pewno, że Rotmistrz mieszkał i pracował na terenie Gminy Niemcza tj. w Chwalęcinie i Wilkowie Wielkim”. Burmistrz przywitał wszystkich przybyłych gości.

Kolejnym mówcą części oficjalnej był propagator wiedzy o zamieszkaniu w Nie

mczy adiutanta Marszałka Józefa Piłsudskiego  – Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa.

Wielkim przeżyciem dla obecnych była relacja świadka, osobistego kowala, wówczas już pułkownika Aleksandra Hrynkiewicza, Pana Stanisława Kmiecia. Pomimo słusznego już wieku 88 lat, Pan Stanisław z wielką swadą opowiedział obecnym o swoim kontakcie z  Aleksandrem Hrynkiewiczem podczas pracy w Chwalęcinie. O tym jak wielkim poważaniem wśród mieszkańców cieszył A. Hrynkiewicz oraz jego małżonka. Odniósł się także ze słowami wielkiego szacunku dla żołnierzy Wojska Polskiego.

Następną częścią wydarzenia było odsłonięcie tablic pamiątkowych.

Tablicę upamiętniającą Aleksandra Hrynkiewicza o treści:

Rotmistrz AleksandEr Hrynkiewicz żył w latach 1896 – 1981

DZIAŁACZ ORGANIZACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH,

 Legionista, ŻOŁNIERZ wojnY polsko-bolszewickiej,

Adiutant Marszałka Józefa Piłsudskiego,
UCZESTNIK wojnY obronNEJ 1939 ROKU,
ŻOŁNIERZ Armii Krajowej, KOMENDANT V OBWODU MOKOTÓW OKRĘGU WARSZAWSKIEGO ARMII KRAJOWEJ

KAWALER VIRTUTI MILITARI I KRZYŻA WALECZNYCH

mieszkaniec ChwalęcinA I WilkOwA WielkiEGO W gminIE Niemcza

w latach 1945-1961.

 odsłaniał Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski.

Treść tej tablicy została zatwierdzona przez Biuro​ Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

 

Odsłonięta została także nową tablica upamiętniającą bohaterskich Obrońców Grodu Niemczy z roku 1017. (Ze względu na niewłaściwe zapisy poprzedniej tablicy konieczna była korekta uzgodniona z  dr hab. Rafałem Eysymonttem  prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.)

Tablicę upamiętniającą Obrońców Grodu z 1017 r o treści:

TYSIĄCLECIE OBRONY NIEMCZY
1017-2017
ZWYCIĘSKIM OBROŃCOM
GRODU NIEMCZY Z ROKU 1017,
ODDAJĄ HOŁD
MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY NIEMCZA 

„Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzyby z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością zabiegali o swoją obronę.

Naprzeciw pogan wznieśli krzyż święty w nadziei, iż pokonają ich z jego pomocą.”

Kronika Biskupa Thietmara

z Merseburga

 

odsłaniała Radna Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic.

 

Aktu poświęcenia tablic upamiętniających dokonali: Proboszcz Parafii w Niemczy, ksiądz kanonik Tadeusz Pita oraz ksiądz kapelan ppłk Władysław Jasica.

W kolejnej części odczytany został przez oficera Kompanii Honorowej Apel Pamięci, w treści którego oddany został hołd Aleksandrowi Hrynkiewiczowi oraz Obrońcom Grodu Niemczy z roku 1017. Apel Pamięci ukoronowany został salwami honorowymi.

Na tle odegranego przez orkiestrę Tremolo obecni na uroczystości goście złożyli wieńce pod tablicami upamiętniającymi. W kolejnych delegacjach wieńce składali:

  1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych Pan Wojciech Murdzek.
  2. Delegacja parlamentarzystów w składzie: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marcin Gwóźdź, Poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska, Senator RP Pan Aleksander Szwed.
  3. Wicewojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Kresa.
  4. delegacja służb mundurowych: Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie Przemysław Marut. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie  Pan Mariusz Piasecki.
  5. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Pan Jarosław Węgłowski, Skarbnik Gminy Niemcza Pani Marta Żłobicka – Wnuk oraz wnuk stryjeczny Rotmistrza Aleksandra Hrynkiewicza Pan Marek Grynkiewicz.
  6. Delegacja Letohradu w składzie: Starosta Letohradu Pan Petr Fiala i Członek Rady Miasta Pani Iva Januszkowa.
  7. Delegacja Rady Miejskiej w Niemczy – wystąpiła grupowo.
  8. Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec z zastępcą Jackiem Mikusem
  9. W ostatniej delegacji wiązankę złożyli obecni na uroczystości oficerowie Wojska Polskiego.

Elementem podsumowującym oddanie hołdu Rotmistrzowi  było odegranie utworu Cisza oraz Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Przed zamknięciem uroczystości słowa podziękowania do organizatorów skierował wnuk  stryjeczny Rotmistrza Aleksandra Hrynkiewicza Pan Marek Grynkiewicz. Jak powiedział nie spodziewał się aż tak pięknie przygotowanego wydarzenia, nie krył wzruszenia, że po tylu latach niepamięci jego stryjeczny wuj – wielki patriota doczekał się tak wspaniałych honorów właśnie w Niemczy.

Na koniec wydarzenia wystąpili także najstarsi członkowie Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej Halina Kruczek i Andrzej Kukuła. Oboje złożyli Burmistrzowi Niemczy Jarosławowi Węgłowskiemu podziękowania za podjęcie się renowacji Baszty Miejskiej. Posiadające ponad 20 lat swoją siedzibę w Baszcie Towarzystwo musiało szukać nowego lokalu z uwagi na stan obiektu (wilgoć, zimno, gnijące meble i książki) Remont baszty wydawał się niemożliwy.  A jednak dzięki wysiłkowi burmistrza mamy pięknie odnowiony obiekt  jak powiedzieli Halina Kruczek i Andrzej Kukuła Towarzystwo propagujące w licznych wydawnictwach dzieje niemczańskich zabytków, bardzo mocno wierzy, że baszta to początek rewitalizacji kolejnych zabytków Niemczy. Burmistrz otrzymał w prezencie jeden z ostatnich już egzemplarzy monografii „Niemcza wielka historia małego miasta”, za którą Towarzystwo w roku 2002 otrzymało najwyższe wyróżnienie „Dolnośląski Klucz Sukcesu”.

Halina Kruczek zaapelowała także o zgodę w naszym lokalnym środowisku i nieprzeszkadzanie w dobrych dla miasta działaniach, podejmowanych przez Burmistrza Jarosława Węgłowskiego.

Uroczystość prowadził konferansjer Mariusz Węgłowski. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się na scenie koncert patriotyczny Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Dodajmy, że gości uroczystości witała dekoracja tematyczna na murach Baszty Miejskiej przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Niemczy.

Poniżej zdjęcia z części oficjalnej: