Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Remont kolejnej drogi w Gminie Niemcza na ukończeniu, tym razem w Przerzeczynie – Zdroju. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Remont kolejnej drogi w Gminie Niemcza na ukończeniu, tym razem w Przerzeczynie – Zdroju.

 

Kolejna droga, która już na dniach zostanie ostatecznie odebrana, łącznie z zamknięciem wszystkich procedur budowlanych to ulica Sportowa w Przerzeczynie – Zdroju.

„Modernizacją drogi gminnej nr 117489D – ul. Sportowa w Przerzeczynie Zdroju” rozpoczęła się 04.03.2024 roku.  Roboty budowlane wykonała firma Quoos Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Waryńskiego 51 w Bielawie za kwotę 158.670,00 zł brutto.

Modernizacji podlegał odcinek ulicy Sportowej o długości 200 m i szerokości 6,00 m.

Zakres prac obejmował:

– frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,

– skropienie podbudowy emulsją bitumiczną,

– uzupełnienie i wyrównanie podbudowy drogowej z asfaltobetonu,

– regulacja wysokościowa istniejących zaworów i włazów,

– skropienie podbudowy emulsją bitumiczną,

– wykonanie w-wy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 5 cm,

– wykonanie zjazdów z drogi gminnej na posesje,

– ścięcie poboczy drogowych,

– wykonanie poboczy drogowych szer. 50 cm z mieszanki tłuczniowej.

Prace zostały zakończone zgodnie z umową 31.03.2024 roku.

 Zapraszamy do obejrzeniam zdjęć: