Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza RODO - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

RODO

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Tomasza Więckowskiego do zadań którego należy realizacja czynności wynikających z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 27.04.2016, s.1) oraz innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  1. za pomocą adresu poczty e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl
  2. lub za pomocą numeru telefonu (+48) 693‑337‑954
  3. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  4. kontakt dla osób niesłyszących https://tlumacz.migam.org/synergia-jacek-krzy%C5%BCaniak

Dziedzinowe klauzule informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza