Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie sportu, kultury i turystyki - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie sportu, kultury i turystyki

 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Do wiadomości publicznej przedkłada się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niemcza protokoły z prac komisji konkursowej powołanej dla rozstrzygnięcia konkusu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu, kultury i turystyki. Link: https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/006/031#
Szczegółowe informacje będą udzielane oferentom w biurze Ref. Promocji i Rozw. Lokalnego UMiG Niemcza.