Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin Do końca dobiegł partnerski projekt „Rozwój e- usług gwarancją nowoczesności gmin”. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin Do końca dobiegł partnerski projekt „Rozwój e- usług gwarancją nowoczesności gmin”.

 

Jest to partnerski projekt siedmiu gmin. Przedmiotem projektu realizowanego przez podmioty Grupy Bardzkiej – gminy: Bardo, Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno i Złoty Stok jest budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka. Projekt zrealizowany został w okresie od marca 2017 roku do października 2018 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytet 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne. Całkowity koszt o 5 968 981,53 zł przy dofinansowaniu 4 975 298,60 zł.

Celem przedsięwzięcia było udoskonalenie narzędzi e-Administracji wykorzystywanych przez wszystkich partnerów, jak również zwiększenie odsetka obywateli i przedsiębiorstw korzystających z e-Usług świadczonych przez uczestników projektu.

W wyniku projektu każdy podatnik otrzyma dostęp do indywidualnego konta internetowego w systemie podatkowym gminy, gdzie będzie mógł sprawdzić stan swoich należności i zobowiązań podatkowych względem Gminy oraz zapłacić elektronicznie swoje zobowiązania.

Głównym celem projektu jest unowocześnienie kontaktów na linii Interesant-Urząd. Projekt zapewnia zdalny dostęp do usług świadczonych przez gminy i usprawnienia wzajemnych rozliczeń m.in. z mieszkańcami, przedsiębiorcami. Gminy partnerskie biorące udział w projekcie chcą zapewnić możliwość załatwiania spraw przez Internet. Coraz więcej mieszkańców naszych gmin ma dostęp do Internetu, a sprawy urzędowe chce załatwiać zdalnie.

Projekt obejmuje m.in. następujące sprawy:

obsługa deklaracji na podatek od osób prawnych; obsługa informacji w sprawie podatku od osób fizycznych; obsługa deklaracji na podatek od środków transportowych;
wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu;
informowanie o powstaniu należności;
informacja dotycząca przyjęcia uchwał na sesji rady;
udostępnienie informacji publicznych;
badanie opinii publicznej.
Ważnym elementem projektu jest budowa portalu samorządowego e-Podatki. Na potrzeby tego nowoczesnego oprogramowania konieczne było wzmocnienie infrastruktury komputerowej Urzędów, dlatego w ramach projektu przewidziano zakup komputerów, serwerów i wymianę sieci komputerowej.

Aby wdrożyć e-usługi w gminach konieczny był efektywny system obiegu dokumentów w Urzędach, obejmujący zarządzanie dokumentami elektronicznymi, jak i papierowymi w obszarze komunikacji z interesantem drogą elektroniczną. Dzięki projektowi udało się to wdrożyć.

W gminie Strzelin oraz Złoty Stok, powstaną aplikacje mobilne turystyczne e–Przewodnik. Narzędzie dostępne jest na urządzenia mobilne z dostępem do Internetu, pracując pod wszystkimi popularnymi systemami: Android, Windows Phone i iOS. Użytkownik będzie mógł

pobrać aplikację ze sklepu swojego dostawcy oprogramowania (przekierowanie ze strony Urzędu). Na podstawie zeskanowanego kodu QR z tabliczki informacyjnej, lub na podstawie zgodności GPS aplikacja identyfikować i opisywać będzie daną atrakcję turystyczną.

Bezpieczeństwo danych jest największym priorytetem. Informacje i dane zabezpieczone będą w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie. Kupiona została infrastruktura niezbędna do zabezpieczenia e-usług – wdrożono centrum autoryzacyjne (klawiatura i karta z czytnikiem) dla 100 osób – pracowników Urzędów oraz liczne urządzenie backupowe.

Urzędnicy i zarządcy infrastruktury uczestniczyli w spotkaniach szkoleniowych oraz warsztatach, które umożliwiły szybkie opanowanie funkcji i możliwości systemów informatycznych. Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia spodziewane jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców/przedsiębiorstw w życiu publicznym dzięki rozwojowi e-usług publicznych.

Strona bardzkiej grupy