Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza RUSZA NABÓR NA DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDŁA OGRZEWANIA - nabór trwa do 30 kwietnia 2023 r. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

RUSZA NABÓR NA DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDŁA OGRZEWANIA – nabór trwa do 30 kwietnia 2023 r.

 

Urząd Miasta i Gminy w Niemczy informuje, że w związku z wejściem w życie nowej Uchwały nr LVI/336/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza, ogłoszony został termin naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany pieca.

Głównym celem dotacji jest wymiana tzw. „kopciuchów” na efektywne i ekologiczne ogrzewanie, np. ogrzewanie gazowe, elektryczne czy pompę ciepła. Pełna lista źródeł ciepła zaliczanych do proekologicznych znajduje się w załączonym ogłoszeniu.

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o udzielenie dofinansowania. UWAGA – ważna zmiana! – wniosek musi zostać złożony przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. Wzór wniosku oraz wzór zgody współwłaściciela znajduje się w załączniku.

Nabór wniosków trwa od dnia 6 lutego 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku. Wniosek w formie papierowej, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Od kilku lat Gmina Niemcza wspiera działania ograniczające niską emisję poprzez udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła. W roku 2022 przeznaczono na ten cel 28500 zł. . Podpisano łącznie 16 umów, z czego 1 nie została zrealizowana. Na ich podstawie zaangażowano 27 000 zł. Dofinansowanie przyznano na wymianę ogrzewania w 9 domach jednorodzinnych oraz 6 lokalach mieszkalnych. We wszystkich zrealizowanych inwestycjach zlikwidowano tzw. „kopciucha”. W 7 przypadkach zainstalowano ogrzewanie gazowe, w 4 – pompę ciepła oraz w 4 przypadkach były to kotły na paliwo stałe 5 klasy.

W 2023 r. na dotację przeznaczono kwotę 25000 zł.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju nieruchomości, w której następuje wymiana źródła ciepła. Dla domów jednorodzinnych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 2000 zł, dla mieszkań w domach wielorodzinnych – 1500 zł. W przypadku podłączenia lokalu do sieci cieplnej Gmina dofinansowuje inwestycję w wysokości 1000 zł, a W przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny – iloczyn liczby mieszkań obsługiwanych przez kotłownię i kwoty 500 zł.

 poniże w załącznikach dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Oświadczenie współwłaścicieli

Wniosek o dotację