Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków

 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Głównym celem i zadaniem Programu jest przyznanie stypendium utalentowanym osobom, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach.
O jednorazowe stypendium może ubiegać się osoba, która jest uczniem (słuchaczem) lub studentem (tryb stacjonarny, studia I i II stopnia) szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej lub uczelni z terenu województwa dolnośląskiego.

Wnioskodawca może ubiegać się o jednorazowe stypendium nie częściej niż jeden raz w roku budżetowym, jednak nie później niż do dnia 31 października danego roku.

Dolnośląski Program Wspierania Talentów

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu jest realizatorem programu przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnosląskiego Programu Wspierania Talentów.

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania zostały zabezpieczone środki w wysokości 100 000 zł.

Dokumenty:

 • Uchwała nr LXVIII/1472/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2024 r. Do uchwały są dołączone:
  • Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów
  • Wniosek o przyznanie  jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  • Karta oceny formalnej wniosków
  • Karta oceny merytorycznej wniosków dla ucznia
  • Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Karta oceny merytorycznej wniosków dla studentów
  • Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium dla studentów
  • Sprawozdanie z realizacji jednorazowego stypendium przyznanaego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom
 • Wniosek o przyznanie  jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych – wersja do edycji
 • Sprawozdanie z realizacji jednorazowego stypendium przyznanego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom – wersja do edycji