Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo

 
Potrzebujesz pomocy prawnika? 

Nie radzisz sobie z zadłużeniem?

Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?


Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo,
nic nie musisz za nią płacić. 

Jaką pomoc możesz otrzymać?
  • informację, jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
informację, jak można rozwiązać twój problem;
  • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie
    pełnomocnika z urzędu,
  • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
  • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).
Jak możesz skorzystać z pomocy?
Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie nr telefonu 74 832 36 64 i poproś o umówienie na wizytę
Lokalizacje na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego:

Punkt nr 1
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27 
poniedziałek-piątek w godz. 7.30 – 11.30

Punkt nr 2
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatna mediacja prowadzony przez organizację pozarządową
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27 
poniedziałek-piątek w godz. 11.30 – 15.30

Punkt nr 3 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową 
Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 12.00 – 16.00
Urząd Miasta Piława Górna, ul. Piastowska 69
wtorek w godz. 12.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 12.00

Punkt nr 4 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, ul. Wrocławska 1
wtorek w godz. 12.00 – 16.00
Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 12.00 – 16.00
lub
umów się samodzielnie przez formularz na stronie np.ms.gov.pl


Jak wygląda wizyta?

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Osoba uprawniona może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie 
całego kraju. 
Nie ma obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje. 

Wyjątek od zasady udzielania porad osobiście stanowi obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo wprowadzenie 
stanu nadzwyczajnego. W takich przypadkach pomoc ta może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na 
odległość oraz poza lokalem punktu. Oznacza to, że w czasie trwającego stanu epidemii osoba uprawniona może uzyskać pomoc przez 
telefon, wideorozmowę lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (lub komunikator internetowego). Jeżeli pomoc nie jest
udzielana w takich formie na terenie powiatu, w którym mieszka osoba uprawniona, może ona 
zgłosić się do punktu prowadzonego na terenie innego powiatu.
Jeżeli osoba uprawniona jest osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i nie może stawić się w punkcie lub osobą 
doświadczającą trudności w komunikowaniu się  może uzyskać nieodpłatną pomoc także poza punktem albo za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość, niezależnie od tego, czy obowiązuje 
obecnie stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii lub został wprowadzony stan nadzwyczajny. 
Oznacza to, że taka osoba może uzyskać pomoc przez telefon,  wideorozmowę lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. 
Osoba uprawniona charakteryzująca się wymienionymi powyżej szczególnymi potrzebami 
może także poprosić, aby porada odbyła się w miejscu jej zamieszkania (wizytę domową) lub w innym, bardziej przystosowanym miejscu. 
Osoba uprawniona może także poprosić o zorganizowanie pomocy tłumacza migowego.

Koordynatorem Projektu na poziomie Powiatu jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. 
Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie – 74 832 52 29 oraz mailowo – so@pow.dzierzoniow.pl.