Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie możliwości ubiegania się o granty na wymianę kotłów stałopalnych - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie możliwości ubiegania się o granty na wymianę kotłów stałopalnych

 

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego partnerem jest gmina Niemcza, zapraszamy Państwa w imieniu Lidera Projektu na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się przez mieszkańców o granty na wymianę kotłów stałopalnych.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego:

24 lutego 2020 r. (poniedziałek), początek spotkania: godz. 16.00 czas trwania: ok. 2 godzin

Miejsce: Sala Posiedzeń  w budynku Urzędu Miasta i Gminy Niemcza.

Tematyka spotkania:

  • Na czym polega konkurs grantowy? Jakie wymogi trzeba będzie spełnić, aby móc liczyć na uzyskanie grantu

  • Jaki rodzaj instalacji grzewczych będzie objęty wsparciem grantowym?

  • W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? – uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości;

  • Jakie działania można podjąć w okresie przed konkursowym, aby zwiększyć szanse uzyskania grantu?;

  • Pytania i odpowiedzi.

Podstawowe zasady

Pragniemy przypomnieć, że dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący wymieniać kotły i piece na paliwa stałe, głównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).

W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego). Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze).

Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 5 gmin z regionu dzierżoniowsko-ząbkowickiego, w tym gminę Niemcza. Poprzedni projekt dotyczył grantów na instalacje fotowoltaiczne i został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców 14 gmin dolnośląskich (zob. https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/).

Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowanych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.

Warto pamiętać, że:

  • Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym (zostanie ogłoszony w najbliższych dwóch miesiącach).

  • Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.

Wiele czynności przygotowawczych związanych z udziałem w konkursie należy podjąć z wyprzedzeniem. Pozwoli to w bardziej przemyślany sposób przystąpić do konkursu grantowego.

  • Formalnym wymogiem, aby ubiegać się o grant będzie wykonanie audytu energetycznego budynku oraz koncepcji technicznej modernizacji kotłowni (w związku z obowiązkiem likwidacji starego kotła i przejścia na technologie grzewcze objęte wsparciem w ramach projektu).

  • Mieszkańcy będą mogli skorzystać z kompleksowego wsparcia w zakresie oceny zapotrzebowania na energię i ciepło w ich budynku, wykonania audytu energetycznego oraz racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków. Szczegółowa informacja na ten temat zostanie przekazana w trakcie spotkania z mieszkańcami

  • Wsparcie takie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno na etapie przed konkursowym (a więc już w lutym i marcu 2020), jak i konkursowym (kwiecień br)