Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Spotkanie sołtysów z Burmistrzem oraz Sekretarzem Gminy Niemcza - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Spotkanie sołtysów z Burmistrzem oraz Sekretarzem Gminy Niemcza

 

 W miniony wtorek 15 marca odbyło się spotkanie Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego oraz Sekretarz Gminy Niemcza Hanny Piwowarskiej   z sołtysami z terenu naszej gminy. Na spotkanie przybyli: Paulina Dziedzic – sołtys  Gilowa, Bogumiła Mikulska – Płaneta sołtys Przerzeczyna – Zdroju, Jarosław Dydo – sołtys Nowej Wsi Niemczańskiej, Małgorzata Adamczuk – sołtys Ligoty Malej, Danuta Drabik – sołtys Kietlina oraz Piotr Mielnik – sołtys Podlesia.

Podczas spotkania przedstawiciele sołectw omówili sprawy dotyczące prac nad ujednoliceniem statutów sołeckich. Omawiane były także bieżące problemy oraz działania mieszkańców. Spotkanie odbyło się w pomieszczeniach Baszty Miejskiej. Sołtysi mogli też obejrzeć stan baszty po remoncie oraz wyposażenie biura promocji i informacji turystycznej naszego miasta.

Jak się dowiedzieliśmy społeczność terenów wiejskich bardzo mocno zaangażowała się w pomoc obywatelom Ukrainy.

     Duża grupa przebywa już w Gilowie pod opieką mieszkańców i całego zaangażowanego sołectwa.

Nowa Wieś Niemczańska przyjęła w ubiegłym tygodniu 11 osobową rodzinę. W przywitaniu gości i przekazaniu pierwszych niezbędnych artykułów uczestniczył Burmistrz Jarosław Węgłowski, sołtys Jarosław Dydo oraz mieszkańcy.

 Obywatele Ukrainy goszczą także Podlesiu i w Przerzeczynie – Zdroju gdzie w pomoc zaangażowana jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa.

 

 

Wszyscy zostali przyjęci przez osoby prywatne a we wsparcie angażuje się cała społeczność sołectw Gminy Niemcza.