Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Święto Edukacji Narodowej w Gminie Niemcza - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Święto Edukacji Narodowej w Gminie Niemcza

 

Dzień 14 października to data znajoma wszystkim. W tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty. Pragniemy wyrazić wówczas naszą wdzięczność za trud i pracę, jaką codziennie wykonują nasi wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji oraz obsługi wszystkich szkół i przedszkoli. Staramy się, aby czuli się docenieni i ważni w naszych oczach, gdyż to z ust nauczycieli dowiadujemy się tylu ciekawych i mądrych rzeczy. Potrafią nas zaciekawić swoją wiedzą, przy tym przekazując życiową mądrość i doświadczenie.

Jak co roku, w Gminie Niemcza odbyły się uroczystości związane z tym ważnym dla naszej lokalnej społeczności świętem. Dnia 13 października 2021 roku podczas uroczystego spotkania z przedstawicielami placówek oświatowych gminy w Urzędzie Miasta i Gminy
w Niemczy, Burmistrz Jarosław Węgłowski wraz z Panią Hanną Piwowarską Sekretarzem Gminy Niemcza złożyli wszystkim pracownikom oświaty naszej gminy, pełne wdzięczności
i ciepła życzenia. Burmistrz Jarosław Węgłowski wręczył dyrektorom i nauczycielom okolicznościowe decyzje przyznające w tym roku, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/151/09 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 16 marca 2009 roku, Nagrody Burmistrza za pracę na rzecz młodego pokolenia Niemczan.

Nagrodzeni w roku szkolnym 2020/2021 to:

 1. Pani Anna Kuźmińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
  w Niemczy;

 2. Pani Iwona Borowska, Nauczyciel Pedagog Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy;

 3. Pani Joanna Bagińska, Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
  w Niemczy;

 4. Pani Marta Bagińska, Dyrektor Przedszkola Publicznego Zaczarowany Gród
  w Niemczy;

 5. Pani Anna Rabczak, Nauczyciel Przedszkola Publicznego Zaczarowany Gród
  w Niemczy.

Podczas swojego wystąpienia Burmistrz Jarosław Węgłowski zwrócił szczególną uwagę na zasługi Pani Anny Kuźmińskiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Niemczy, która od wielu lat wskazuje młodemu pokoleniu, autentyczne wartości życia. Poprzez swoją pracę uczy wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia dla każdego człowieka oraz przekazuje najcenniejszy dar jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy
i tradycji.
Pani Anna Kuźmińska, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, została w tym roku nagrodzona za całokształt swojej pracy przez Ministra Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz Jarosław Węgłowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył na ręce Dyrektorów placówek oświatowych gminy wszystkim pracownikom oświaty życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia
z trudnej i ważnej pracy dla kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.