Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Trwa  przebudowa drogi gminnej nr 117491D w Nowej Wsi Niemczańskiej - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Trwa  przebudowa drogi gminnej nr 117491D w Nowej Wsi Niemczańskiej

 

Jak już informowaliśmy obecnie realizowana jest w Gminie Niemcza inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 117491D w Nowej Wsi Niemczańskiej”.  Wartość inwestycji wynosi 952 791,62 zł, z czego 70% staraniem Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD ).

Informujemy więc na bieżąco o postępach w prowadzonej inwestycji.  Obecnie prowadzone są prace  na odcinku ok. kilometra drogi tj. od 0+000 do 0+904. Zakres wykonanych dotychczas robót obejmuje sfrezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego, czyszczenie frezowanej nawierzchni jezdni, cięcie krawędzi jezdni, oczyszczenie, profilowanie i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z usunięciem drobnych krzewów. Planowany termin zakończenia robót to 5 grudnia 2021 r.

W Nowej Wsi Niemczańskiej rozpoczęto również przebudowę i budowę nowego dojścia do budynków mieszkalnych nr 31 i 37 o długości ok. 55 mb i szerokości 1,0 mb, współfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego (w kwocie 16 360,77 zł) oraz środków własnych Gminy. Obecnie Wykonawca dokonał rozebrania nawierzchni chodnika z betonu oraz rozebrania nawierzchni z płyt betonowych i rozebrania istniejących obrzeży chodnikowych. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem nowej podbudowy i ułożeniem chodników z kostki betonowej.  Wartość robót wynosi 21 942,39 zł. Przewidywany termin wykonania chodników do 15 listopada 2021 r.

Poniżej zdjęcia z postępów prac oraz przebudowy i budowy nowego dojścia do budynków mieszkalnych nr 31 i 37 w Nowej Wsi Niemczańskiej.