Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Monografia - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Monografia

W dniu 13 kwietnia 2002 r. odbyła się w Niemczy, promocja wydanej przez Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej książki, pod tytułem: „Niemcza. Wielka historia małego miasta”.

„Niemcza. Wielka historia małego miasta”

Książka została złożona i wydrukowana przez renomowane „Wydawnictwo Dolnośląskie” we Wrocławiu w nakładzie 1000 sztuk. W dofinansowaniu tego przedsięwzięcia brało udział wielu sponsorów ze strony Polski i Niemiec. Największy udział w sponsorowaniu książki ma Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej w Warszawie ze środków Republiki Federalnej Niemiec. Kierownictwo naukowe zespołu autorskiego książki objęła prof. Marta Młynarska Kaletynowa. W skład zespołu autorskiego weszli: prof. Elżbieta Kościk, dr Rafał Eysymontt, dr Leszek Ziątkowski, dr Krzysztof Jaworski oraz dr Jürgen Schölzel, urodzony w Niemczy obywatel Niemiec, autor niemieckich opracowań o Niemczy.

Cena detaliczna książki wynosi 50 zł. Jest dostępna do sprzedaży w Miejskich Księgarniach : w Niemczy i Dzierżoniowie oraz w Księgarni Ossolineum w Rynku we Wrocławiu. Można ją nabyć również w Siedzibie Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Stacji Paliw „BP” na terenie Niemczy. Książka ma format i charakter albumu. Zawiera około 200 bardzo ciekawych i często unikalnych barwnych ikonografii dotyczących miasta Niemczy. Obejmuje okres od czasów prehistorycznych do czasów obecnych.

Książka cieszy się ogólnym zainteresowaniem…

W spotkaniu wzięło udział 100 osób. Miało ono charakter międzynarodowy.

Wśród gości zaproszonych były takie znamienite osoby jak: współautor książki Jürgen Schölzel, dr Peter Ohr konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec, oczywiście wymienieni wyżej polscy autorzy książki, przedstawiciele Wydawnictwa Dolnośląskiego, niemiecki poseł Werner Hubrich z Lantagu Saksońskiego, urodzony w Niemczy, poseł na Sejm RP Mieczysław Jedoń, władze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie ze starostą Piotrem Wiśniowskim i przewodniczącą Rady Powiatu Zofią Mirek, władze Gminne
z burmistrzem Niemczy Tadeuszem Mateusiakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej w Niemczy Kazimierzem Dziadkowcem oraz ksiądz kanonik Henryk Sobolik, proboszcz Niemczy.

Z gości zagranicznych obecni byli również inni niemieccy niemczanie: Margareta Hubrich i Adolf Gerber. Zostały wręczone przez Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej podziękowania i specjalne wyróżnienia takie jak: „Za serce dla Niemczy” i „Certyfikat Wyjątkowego Niemczanina” dla wszystkich, którzy odegrali ważną rolę w procesie powstawania książki.

Władze Miasta Niemczy ze swojej strony, również uhonorowały dyplomami i symbolicznymi upominkami, bohaterów sukcesu, któremu na imię : Monografia miasta. Wyróżniono między innymi: Jadwigę Sierkę, prezesa TMNiZN, główną inicjatorkę i realizatorkę pomysłu wydania książki, niemieckiego autora Jürgena Schölzela, posłów; Wernera Hubricha i Mieczysława Jedonia a także prof. Martę Młynarską Kaletynową
i Rafała Eysymontta polskich autorów książki.

Było to prawdziwe święto książki i święto miasta…

Premiera zakończyła się podpisywaniem książek przez autorów w pomieszczeniu dawnej karczmy, noszącej jeszcze do niedawna historyczną nazwę : „Pod czarnym niedźwiedziem”, którą na ten dzień specjalnie wyremontowano.

Jak przystało na wielką fetę, obecne były również media: Dzierżoniowska Telewizja Sudecka, oraz Telewizja Wrocławska z programem: „Weekend- Weekend” a także towarzyszący książce „Tygodnik Dzierżoniowski.” Zabrakło niestety wrocławskiego „Słowa Polskiego” i „Gazety Wrocławskiej” mimo wieloletniej tradycji współpracy z Towarzystwem Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej. Towarzystwo ubolewa, ponieważ przekazano w/w Redakcjom tych dzienników egzemplarze wydanej książki w nadziei, że spotkają się z należnym tym pięknym książkom zainteresowaniem. Telewizja Wrocławska emitowała krótką relację z promocji książki w dniu 21 kwietnia 2002r. o godz. 14-tej, Telewizja Dzierżoniowska począwszy od 20.04.2002r. w godz. po 18-tej przez okres tygodnia czasu. Relację z promocji książki można również przeczytać w Tygodniku Dzierżoniowskim nr 17, a także w następnym numerze tej gazety.

Zapraszamy do nabycia tej pięknej książki i do poznania pierwszej polskojęzycznej historii Niemczy.