Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Uchwała antysmogowa - już tylko 6 miesięcy na wymianę przestarzałych kotłów! - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Uchwała antysmogowa – już tylko 6 miesięcy na wymianę przestarzałych kotłów!

 

Urząd Miasta i Gminy Niemcza  przypomina o obowiązującej na terenie województwa dolnośląskiego tzw. uchwale antysmogowej, której celem jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i poprawa warunków życia poprzez wyeliminowanie przestarzałych instalacji grzewczych.

Jej główne zapisy związane są z zakazem stosowania:

PALIWA

Od 1 lipca 2018 roku zakazuje się stosowania:

  1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
  4. biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (drewno przed spalaniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata).

INSTALACJE

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kotły  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać ruszty awaryjnego.

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kominki  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu). Dopuszcza się stosowanie urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłów.

Od 1 lipca 2024r. zakaz  używania  instalacji  niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

Od 1 lipca 2028 r. zakaz  używania  instalacji  niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

Od lipca 2024 r. wprowadzony zostanie zakaz używania tzw. „kopciuchów”, czyli kotłów pozaklasowych. Natomiast od lipca 2028 r. nie będzie można wykorzystywać pieców i kotłów niespełniających wymogów emisyjnych klasy piątej – do tego czasu muszą być zlikwidowane piece i kotły odpowiadające klasie trzeciej i czwartej.

Za nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej grozi kara grzywny w wysokości do 5000 zł.

Mieszkańcom, którzy wciąż jeszcze używają „kopciuchów” tj. pozaklasowych kotłów na węgiel lub drewno, pozostało już tylko 6 miesięcy na ich wymianę. Ponieważ zakup nowego pieca i wymiana ogrzewania to spore obciążenie dla domowego budżetu, warto zapoznać się z dostępnymi obecnie dofinansowaniami na wymianę pieców i skorzystać z dostępnych programów, które oferują takie wsparcie.

  • Program Czyste Powietrze – dla budynków jednorodzinnych
  • Ciepłe Mieszkanie – dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
  •  Urząd Miasta i Gminy w Niemczy – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programów: Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie  oraz złożenia wniosku o dofinansowanie należy kontaktować się z bezpłatnym Punktem konsultacyjnym „Czyste Powietrze”, mającego swoją siedzibę w Dzierżoniowie przy ul. Rynek 36/2, I piętro. Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00. Więcej informacji o programach można uzyskać pod numerami telefonów: 517 566 669, 519 422 470.

W celu uzyskania informacji o dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Niemcza należy kontaktować się z Referatem Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej: Katarzyna Janicka – tel. 74 837 6994, kjanicka@um.niemcza.pl; Anna Kuźniar-Kaczor – tel. 74 837 6994, akaczor@um.niemcza.pl.

Uwaga!!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spalanie odpadów w piecach domowych jest zabronione! Spalając odpady w piecach i kotłowniach domowych łamiemy prawo, ale przede wszystkim szkodzimy swojemu życiu i zdrowiu. Należy także pamiętać, że spalanie odpadów w piecach zwiększa ryzyko zapalenia się przewodów kominowych i może przyczynić się do pożaru domu. Zgodnie z przepisami palenie śmieci w domowych piecach jest wykroczeniem, za które grozi grzywna do 5000 zł.