Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

 

Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 21 kwietnia 2024 r.
Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Niemczy stwierdza, co następuje:

§ 1.
1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 21 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3. Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu są:

1) PAWŁOWSKI Rafał Norbert
Zgłoszony przez KWW NIEMCZA NOWYCH MOŻLIWOŚCI

2) WĘGŁOWSKI Jarosław
Zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA WĘGŁOWSKIEGO

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 7 kwietnia 2024 r.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza.

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemczy

Leonard Piotr Kruczek

 

Wyniki z wyborów samorządowych znajdują się na stronie:

https://wybory.gov.pl/samorzad2024

Niemcza – WBP

Niemcza RADA