Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemczy rozpoczęli naukę pływania dzięki funduszom pzyskanym przez Burmistrza MiG Niemcza - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemczy rozpoczęli naukę pływania dzięki funduszom pzyskanym przez Burmistrza MiG Niemcza

 

Chętni uczniowie z kl. I-III ze szkoły Podstawowej w Niemczy w dniu 10 marca 2023 r rozpoczęli naukę pływania w ramach programu UMIEM PŁYWAĆ. Zajęcia odbywają się w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Przypominamy, że są to zajęcia bezpłatne.

Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk w tym roku na zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. rozdysponował kwotę przeznaczoną na realizację zadania w wysokości – 15,85 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie zajęć powszechnej nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ dla uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej w Niemczy złożył  Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski. Uczniowie korzystają z zajęć pływania w ciągu całego roku szkolnego.

Dodajmy, że nauka pływania dzięki wnioskom składanym corocznie do Ministerstwa  Sportu i Turystyki jest w naszej gminie prowadzona od roku 2019.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: