Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Umowa na przebudowę drogi z Kietlina do Wilkowa Wielkiego podpisana!!! - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Umowa na przebudowę drogi z Kietlina do Wilkowa Wielkiego podpisana!!!

 

W dniu dzisiejszym tj. 11 marca Burmistrz – Jarosław Węgłowski  podpisał umowę na przebudowę drogi z Kietlina do Wilkowa Wielkiego.  Inwestycja jest realizowana dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość podpisanej umowy wynosi 1.997.785,68 zł, z czego 70 % to środki zewnętrzne. Zadanie zostanie realizowane w ciągu 10 miesięcy. Roboty będą prowadzone przez firmę Quoos Sp. z o.o. z Bielawy.

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego o długości 1244,50 m i szerokości 5,00 – 7,00m.

Zakres zadania obejmuje m.in:

 • wykonanie wzmocnienia podłoża pod konstrukcję jezdni wzdłuż prawej krawędzi jezdni w celu ujednolicenia szerokości jezdni do 5,00 m na odcinku od 0+160,00 do 1+167,00 km za pomocą w-wy gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,5 gr. 20 cm,
 • wykonanie podbudowy pod nowe w-wy bitumiczne z zastosowaniem technologii MCE (kruszywo odziarniające 2-5 cm + sfrezowana nawierzchnia asfaltowa + cement + emulsja + woda) gr. 20-23 cm wykonana metodą na miejscu na odcinku od 0+160,00 do 1+167,00 km,
 • ułożenie wzdłuż prawej krawędzi drogi betonowego korytka odwadniającego o szer. 50 cm na ławie betonowej na odcinku do 0+156,00 do 0+540,00 km,
 • wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 4 cm na całym odcinku przebudowywanej drogi,
 • wykonanie w-wy ścieralnej z SMA 0/11 mm gr. 4 cm na całym odcinku przebudowywanej drogi,
 • wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na istniejących zjazdach usytuowanych wzdłuż rowu przydrożnego,
 • oczyszczenie i profilowanie rowu przydrożnego na odcinkach 0+000,00 do 0+050,00 i od 0+540,00 km do 1+167,00 km,
 • wykonanie pobocza drogowego o szerokości 75 cm z kruszywa 0/31,5 mm i gr. 15 cm na odcinku 0+540,00 do 1+167,00 km,
 • rozbiórka i wykonanie nowego chodnika szerokości 200 cm z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej odcinku od 0+080,00 do 0+160,00,
 • wykonanie nowego chodnika szerokości 200 cm z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej na odcinku od 1+167,00 do 1+244,50 km,
 • zabezpieczenie skarpy za pomocą betonowych płyt ażurowych typu 60x40x8 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10 cm na odcinku 1+167,00 do 1+221,00 km,
 • wykonanie nowego oznakowania drogowego pionowego i poziomego,
 • montaż tablic informacyjnych 2 szt.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Obecny stan drogi przed przebudową: