Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nimptsch nas łączy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nimptsch nas łączy

 

Gmina Niemcza realizuje projekt Nimptsch nas łączy  nr rej.CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001225, w ramach  Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

Głównym celem projektu jest ożywienie ruchu turystycznego będącego narzędziem wzrostu  gospodarczego i zatrudnienia na polsko-czeskim przygraniczu. Będzie to osiągnięte poprzez stworzenie polsko-czeskiej trasy tematycznej promującej ciekawe atrakcje turystyczne związane z rodem szlacheckim Nimptsch i kilku sposobów wspólnie realizowanych działań promocyjnych i informacyjnych, które atrakcje te wypromują.

Główny beneficjent: Miasto Letohrad, Vaclavske namesti 10, 561 51 Letohrad

Partner projektu:  Gmina Niemcza, ul. rynek 10, 58-230 Niemcza

Termin osiągnięcia celu projektu: 30.06.2022 rok.

Wartość projektu partnera: 653.266,47 EUR
Wkład Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 555.276,50  EUR

Zdjęcia z realizacji projektu: