Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego w trybie 19a - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego w trybie 19a

 

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego w trybie 19a

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja zajęć i turniejów sportowych oraz utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Sienkiewicza 1 w Niemczy”.

Ewentualne uwagi do oferty należy zgłaszać do dnia 28.07.2023 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza lub mailowo na adres: sekretariat@um.niemcza.pl

 

– Link: https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/31636995#