Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego w trybie 19a - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego w trybie 19a

 
ngo

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24.04. 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie podaję do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony i dziedzictwa przyrodniczego.

Tytuł zadania: Profilaktyka sterylizacyjna- ograniczenie bezdomności zwierząt.

Oferta złożona została przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Bielawie.

Link do oferty zamieszczony został poniżej

https://bip.um.niemcza.pl/bipkod/006/032#

Ewentualne uwagi do oferty należy zgłaszać do dnia 03.06.2020 r. do godziny 14:00 pisemnie na adres UMiG Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza lub mailowo na adres: sekretariat@um.niemcza.pl