Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Uroczyste wręczenie promes Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Uroczyste wręczenie promes Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza

 

W czwartek 12 października odbyło się uroczyste wręczenie promes z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Program ten ma na celu wspieranie rozwoju gmin miejskich i wiejskich poprzez finansowanie strategicznych inwestycji. Burmistrz Jarosław Węgłowski odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Grzegorza Macko oraz Wicewojewody Dolnośląskiego –  Jarosława Kresy trzy promesy na łączną kwotę 9 980 000,00 zł. W ramach otrzymanych środków zostaną zrealizowane inwestycje:

1)      Budowa Cmentarza Komunalnego w Niemczy – 5 525 000,00 zł,

2)      Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy – 2 655 000,00 zł,

3)      Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy – 1 800 000,00 zł

Podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza Jarosław Węgłowski odebrał również promesy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu będzie możliwa realizacja poniższych zadań:

1)    Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego – wysokość dofinansowania 1 417 833,90 zł,

2)    Przebudowa drogi gminnej nr 117520D – ul. Kwiatowa w Niemczy – wysokość dofinansowania 668 637,90 zł.

Wręczenie promes było okazją do spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli województwa.

W trakcie uroczystości podkreślono znaczenie inwestycji strategicznych dla rozwoju małych gmin oraz podziękowano za wsparcie finansowe udzielone przez rząd.

Gmina Niemcza rozpocznie teraz proces przygotowania i realizacji projektów, które mają na celu przyczynienie się do poprawy infrastruktury i jakości życia mieszkańców.