Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury

 

Dnia 21 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 1661/VI/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 20 marca do 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 do dnia 12 lutego 2020 r. z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna (Parter)

ul. Walońska 3

50-413 Wrocław

Dokładniejsze informacje znajdują się na stronie poniżej:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,52798,idmp,299,r,r