Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Uwaga grzywna za niezłożenie ważnej deklaracji. Mamy czas tylko do końca czerwca 2022r. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Uwaga grzywna za niezłożenie ważnej deklaracji. Mamy czas tylko do końca czerwca 2022r.

 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG Niemcza informuje, że do końca czerwca 2022 r. właściciele budynków muszą złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W pismach trzeba określić, jakich źródeł ogrzewania się używa. Deklaracje można złożyć w swoim urzędzie gminy albo za pośrednictwem internetu.

Za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny.

Zostało więc pół roku na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.

Każdy właściciel lub zarządca budynku, zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego, ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej do 30 czerwca 2022 r.

W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek złożenia deklaracji powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku. Do bazy należy zgłosić wszystkie używane źródła ogrzewania, takie jak sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy z wymienieniem jego typu, piec węglowy, podgrzewacz, kominek. Trzeba zarejestrować także odnawialne źródła energii: pompy ciepła, geotermię, panele słoneczne podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.

Celem (CEEB) Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest zgromadzenie danych o tym, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Taka wiedza i sporządzana na jej podstawie mapa emisyjności mają pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Deklaracje do CEEB można złożyć w formie papierowej – można wypełnić formularz odręcznie i wysłać go pocztą albo doręczyć do urzędu miasta lub gminy. Osoby, które chcą zgłosić źródła ogrzewania za pośrednictwem internetu, muszą wejść na stronę internetową. Należy pobrać formularz zgłoszeniowy i go wypełnić. Następnie trzeba go podpisać przez profil zaufany lub e-dowód osobisty i wysłać.

W Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (p. nr 7 I piętro) tel. (74) 8376 994

można już dziś pobrać deklaracje. Wszelkich informacji udzieli pracownik Referatu Anna Szczepańska.

Poniżej linki do deklaracji emisyjności budynków oraz ulotka informacyjna :

Deklaracja A :

Deklaracja A

Deklaracja B:

Deklaracja B

Więcej informacji na stronie :

Dodatkowe informacje