Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w dniach 10 - 16 stycznia 2023r. w godz. 9.00-15.00 w UMiG Niemcza. Zapraszamy Mieszkańców do udziału. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w dniach 10 – 16 stycznia 2023r. w godz. 9.00-15.00 w UMiG Niemcza. Zapraszamy Mieszkańców do udziału.

 

        OBWIESZCZENIE

                 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA

         z dnia 05 stycznia 2023 roku

     w sprawie konsultacji społecznych

  

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, art. 5a ust. 1 ustawy

z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.1005 ze zm.)

oraz Uchwały Rady Miejskiej  w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Niemcza.

 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest nadanie nazw ulicom :

– dla części miasta Gumin – ul. Gumin

– dla części miasta Jasinek – ul. Jasinek

– dla części miasta Piotrkówek – ul. Piotrkówek

– dla części miasta Stasin – ul. Stasin

– dla części miasta Wojsławice – ul. Wojsławice

 

 

Mieszkańcy wyrażają swoją opinię odpowiadając na pytania zawarte w ankiecie konsultacyjnej. Konsultacje obejmują swym zasięgiem mieszkańców, stale zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Niemcza, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 10 stycznia 2023r. do dnia 16 stycznia 2023r.

w godz. 9.00-15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy, ul. Rynek 10

pokój  nr 5 , I piętro.

 

 

 

 

                                                                       Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

                                                                                                /-/ Leszek Lupa

 

poniżej załączniki:

Uchwała i załączniki

Załącznik nr 5