Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza W Gminie Niemcza 116 dzieciaków w  środę 15 czerwca otrzymało nieodpłatnie laptopy. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

W Gminie Niemcza 116 dzieciaków w  środę 15 czerwca otrzymało nieodpłatnie laptopy.

 

Staraniem Burmistrza Jarosława Węgłowskiego został przeprowadzony i sfinalizowany projekt wsparcia rozwoju dzieci z rodzin popegeerowskich, poprzez zakupienie dla nich i nieodpłatne przekazanie do użytku laptopów, komputerów oraz oprogramowania. Po sfinalizowaniu wszystkich procedur projektowych, szczęśliwy dzień wręczania laptopów wypadł w środę 15 czerwca.

 Na tę okazję Burmistrz jako główny organizator, wybrał górny taras Baszty Miejskiej w Niemczy jako miejsce spotkania i wręczenia laptopów, które też zostały osobiście przywiezione przez Burmistrza.

W wydarzeniu uczestniczył Aleksander Szwed, Senator RP reprezentujący w Senacie Okręg wyborczy nr 5 obejmujący powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki. Aleksander Szwed jako parlamentarzysta zaangażowany był w przygotowanie rządowego projektu Polski Cyfrowej na lata 2014-2020, w ramach którego Niemcza otrzymała sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich.  

Mamy nadzieję, że zarówno dzieci jak i ich rodzice uczestniczący w wydarzeniu w dniu 15 czerwca na długo zapamiętają ten dzień i wykorzystają otrzymane prezenty zgodnie z ich ideą. Dodajmy, że koszt laptopu z oprogramowaniem to kwota ponad 3 tys. zł. Jest to więc dość kosztowny prezent od naszych rządzących. Mamy nadzieję, że sprzęt ten przyczyni się do rozwoju, nauki i poszerzania horyzontów przez wszystkich jego odbiorców.

Bardzo dziękujemy wszystkim zakwalifikowanym osobom za tak liczne przybycie.  Informujemy jednocześnie, że osoby, które nie mogły być 15 czerwca na wydarzeniu mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy po odbiór laptopów. Poinformujemy także o terminie dostarczenia 18 komputerów stacjonarnych.

     

 Zgodnie z projektem zakupiono 18 komputerów stacjonarnych i 116 laptopów oraz oprogramowanie za kwotę 427 100,00 zł. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Poniżej zdjęcia z wydarzenia.