Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Widoczne zmiany w Paku Miejskim przy ulicy Strzelińskiej w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Widoczne zmiany w Paku Miejskim przy ulicy Strzelińskiej w Niemczy

 

W Parku Miejskim w Niemczy zwanym popularnie przez mieszkańców Dużym Parkiem nastąpiły w ostatnich dniach widoczne zmiany. W związku z pozyskaniem funduszy na rewitalizację tego zakątka Niemcz,y prace prowadzone są zgodnie z terminarzem obowiązującycm dla realizacji projektu. W ramach projektu „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Juliusza Słowackiego w Niemczy” zostaną wykonane aleje parkowe oraz zainstalowane m.in. ławki i kosze na śmieci w ramach małej architektury.

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą realizowanego działania:

Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza pozyskało środki unijne na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Juliusza Słowackiego w Niemczy”.

Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego dla społeczności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz przedsięwzięcia 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”, rewitalizujemy park miejski przy ul. Juliusza Słowackiego w Niemczy.

Całkowita wartość inwestycji 178 000,00 zł.

 

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2.„Wsparciena wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu Stowarzyszenia  „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” pn.: „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Juliusza Słowackiego w Niemczy” Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Niemcza. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zdjęcia z bieżących prac: