Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Wsparcie KOWR dla modernizacji dróg gminnych - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Wsparcie KOWR dla modernizacji dróg gminnych

 

W minionym miesiącu w dniu 25.07.2023 r. została podpisana umowy pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, który reprezentował Dyrektor Tomasz Krzeszowiec, a Gminą Niemczą reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Leszka Lupę i Zastępcę Skarbnika Dagmarę Stanuch. Podpisana umowa dotyczy udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej dla Gminy Niemcza na wykonanie modernizacji dwóch odcinków dróg gminnych dojazdowych do budynków mieszkalnych po b. pgr na działkach nr 180/45 i 180/46 (ul. Gumińska) w Niemczy oraz na wykonanie modernizacji  odcinka drogi na osiedlu mieszkaniowym po b. pgr w Stasinie stanowiącej działkę nr 47/42.

Odcinek 1

Dotyczy zjazdu z ul. Gumińskiej w Niemczy dz. ew. nr 180/45 obręb Stare Miasto do posesji. Istniejąca nawierzchnia jest wykonana z kamienia łamanego w złym stanie technicznym utrudniającym dojazdy do posesji.

Planowany zakres robót będzie obejmował: usunięcie starych warstw konstrukcyjnych, wykonanie nowych warstw podbudowy a następnie ułożenie nowej nawierzchni z asfaltobetonu

Odcinek 2

Dotyczy zjazdu z ul. Gumińskiej w Niemczy dz. ew. nr 180/46 obręb Stare Miasto do posesji oraz do planowanego nowego przedszkola. Istniejąca nawierzchnia jest wykonana z tłucznia kamiennego oraz częściowo z masy bitumicznej w złym stanie technicznym utrudniającym
dojazdy do posesji.

Przewidywany zakres robót będzie obejmował: usunięcie starych warstw konstrukcyjnych, wykonanie nowych warstw podbudowy a następnie ułożenie nowej nawierzchni z asfaltobetonu

Planowana wartość modernizacji dróg przy ul. Gumińskiej wynosi 208.313,71 zł, z czego KOWR udziela bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości do 199.981,16 zł, co stanowi 96,00% planowanych kosztów przedsięwzięcia.

Odcinek 3

Dotyczy drogi w Stasinie dz. ew. nr 47/42- dojazdy do posesji. Istniejąca nawierzchnia jest wykonana z tłucznia kamiennego w złym stanie technicznym utrudniającym dojazdy do przedmiotowych posesji .

Przewidywany zakres robót będzie obejmował: usunięcie starych warstw konstrukcyjnych, wykonanie nowych warstw podbudowy, a następnie ułożenie nowej nawierzchni z asfaltobetonu.

Planowana wartość modernizacji drogi w Stasinie wynosi 148.686,30 zł  z czego KOWR udziela bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości do 144.969,14 zł, co stanowi 97,50% planowanych kosztów przedsięwzięcia.

Przeprowadzenie planowanych robót przewiduje się na III i IV kwartał 2023 r.

poniżej mapki w załącznikach:

Gumińska – PZT

Stasin – PZT