Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Wspólna wizja długoterminowej przyszłości współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej - ankieta - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Wspólna wizja długoterminowej przyszłości współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej – ankieta

 

Szanowni Państwo,

na prośbę Komitetu Regionów poniżej przesyłamy informację dotyczącą konsultacji publicznych wspólnej wizji długoterminowej przyszłości współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej.

 Komitet Regionów kontynuuje prace nad usuwaniem przeszkód, z jakimi borykają się obywatele zamieszkujący regiony przygraniczne, których wpływ na życie codzienne stał się jeszcze bardziej widoczny podczas kryzysu COVID-19. Podkreśla również konieczność zachowania korzyści wynikających z otwartych granic – nawet w sytuacjach kryzysowych. W związku z doświadczeniami pandemii oraz w celu przeanalizowania możliwości postępowania w przyszłości pracuje nad określeniem wizji długoterminowej współpracy transgranicznej. Konsultacje zainicjowane przez Komitet Regionów we współpracy z członkami Europejskiego Transgranicznego Sojuszu Obywateli będą stanowić podstawę rezolucji Komitetu Regionów, która ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w lipcu 2021 r.

Zachęcamy Państwa do wniesienia swojego wkładu w tworzenie wspólnej wizji poprzez wypełnienie niniejszej ankietyKonsultacje dostępne są we wszystkich językach UE, w tym również w języku polskim. Opcja zmiany języka znajduje się po prawej stronie. Ankieta będzie dostępna online do dnia 14 marca br.