Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Wszystko nowe czyli przygotowania do inwestycji na Kilińskiego, Jasnej i Południowej w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Wszystko nowe czyli przygotowania do inwestycji na Kilińskiego, Jasnej i Południowej w Niemczy

 

Umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg – ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy” została podpisana  30 sierpnia bieżącego roku.

Obecnie przed rozpoczęciem prac inwestorskich dotyczących przebudowy nawierzchni, prowadzone są prace przy wymianie starych instalacji.

I tak na końcówce są już prace przy budowie nowej nitki wodociągowej. Nowe rury i przyłącza prowadzące wodę będą znajdowały się na wszystkich ulicach obejmujących inwestycję.

Równocześnie jest wymieniana na nową instalacja gazowa czyli nowa sieć gazownicza.

W ciągu dwóch najbliższych tygodni na terenie objętym inwestycją pojawi się główny wykonawca. Jak nam przekazał wykonana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, w celu usprawnienia odprowadzenia wód opadowych z powierzchni pasa drogowego. Dodatkowo zostanie wykonany kanał technologiczny na całym odcinku przebudowywanych ulic na potrzeby instalacji kablowych.

Po zakończeniu tych prac wykonawca przystąpi do realizacji kolejnych czyli: przebudowy 630 mb dróg polegającej na wymianie istniejącej nawierzchni oraz warstw podbudowy jezdni wraz z dostosowaniem szerokości oraz przebiegu jezdni do obowiązujących warunków technicznych. Zadanie obejmuje również wykonanie nowych poboczy utwardzonych o nawierzchni z kostki betonowej, nowych krawężników i obrzeży. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma zakończyć prace do 30 października 2023 roku.

Przypomnijmy, że inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji wynosi 2 632 639,81 z czego pozyskane przez  Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego dofinansowanie stanowi 95%, tj. 2 501 007, 82 zł.