Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. Głosujemy w najbliższą niedzielę 9 czerwca 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. Głosujemy w najbliższą niedzielę 9 czerwca 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00

 

Wybory europejskie odbywają się co pięć lat. Ostatnie wybory europejskie odbyły się w maju 2019 roku. Zadaniem Parlamentu Europejskiego jest reprezentowanie interesów obywateli  27 państw tworzących Unię Europejską.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 9 czerwca 2024 r., wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Łącznie obywatele 27 państw UE wybiorą  w czerwcu 720 europosłów. W  Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego.

Ogółem uprawnionych do głosowania jest przeszło 373 mln obywateli państw członkowskich.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych.

Okręg nr 12 to województwa dolnośląskie i opolskie.

 Głosowanie w Mieście i Gminie Niemcza odbędzie się w siedmiu Obwodowych Komisjach Wyborczych:

OKW

Wybory do Parlamentu Europejskiego są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

W Polsce głosować mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18 lat.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymamy jedną duża kartę z nazwiskami kandydatów.

 

Członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić naszą tożsamość, stąd do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. Tożsamość można potwierdzić poprzez aplikację mObywatel.

Każdy z obywateli, który jest ujęty w spisie wyborców, w dniu obywania się wyborów do PE głosowania otrzyma stosowną kartę do głosowania. Każda z nich powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej oraz zawierać wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej.

 

Aby oddać ważny głos w wyborach do PE, należy znaleźć listę kandydatów, na którą chce się zagłosować, a następnie konkretnego kandydata. Na karcie do głosowania należy postawić znak „X” w kratce, która znajduje się obok nazwiska danego kandydata. Wskazany znak można postawić tylko przy jednym nazwisku. Wszelkie odstępstwa (m.in. brak „X” lub kilka znaków) sprawią, że głos traci ważność.

 

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%.

Pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów będzie miał kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów.

Z danych PKW wynika, że w eurowyborach w Polsce zarejestrowano 40 komitetów wyborczych.

W wyniku losowania w PKW, numerów list komitetów wyborczych, numeracja będzie następująca:

KOMITETEY DO PE 24

W wyborach biorą udział krajowe partie polityczne, ale po wybraniu, większość posłów i posłanek do PE decyduje się na przystąpienie do ponadnarodowych grup politycznych. Większość partii krajowych jest powiązana z ogólnoeuropejskimi partiami politycznymi.

Ilu europosłów będą mieć poszczególne państwa UE:

 • Niemcy: 96
 • Francja: 81
 • Włochy: 76
 • Hiszpania: 61
 • Polska: 53
 • Rumunia: 33
 • Holandia: 31
 • Belgia: 22
 • Grecja: 21
 • Czechy: 21
 • Szwecja: 21
 • Portugalia: 21
 • Węgry: 21
 • Austria: 20
 • Bułgaria: 17
 • Dania: 15
 • Finlandia: 15
 • Słowacja: 15
 • Irlandia: 14
 • Chorwacja: 12
 • Litwa: 11
 • Słowenia: 9
 • Łotwa: 9
 • Estonia: 7
 • Cypr: 6
 • Luksemburg: 6
 • Malta: 6

,