Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ruszają wybory sołtysów w Gmine Niemcza. Harmonogram zebrań w sołectwach. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ruszają wybory sołtysów w Gmine Niemcza. Harmonogram zebrań w sołectwach.

 

Już w tym tygodniu  rozpoczną się w naszej gminie wybory sołtysów. Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich wybierają mieszkańcy poszczególnych sołectw w czasie zebrań. Sołtys to pierwszy szczebel samorządu, przedstawiciel władz gminy.

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata. Terminy wiejskich zebrań, w czasie, których są wybierani sołtysi wyznaczają włodarze gmin.

Sołtysem może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec danego sołectwa. Aby wziąć udział w głosowaniu, trzeba mieć ukończone 18 lat.

Zasady wyborów podaje ordynacja wyborcza do wyborów sołtysa:

 • Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność na zebraniu wiejskim  co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. Wyboru dokonuje się większością zwykłą osób uprawnionych obecnych na zebraniu.
 • O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, zwołuje się zebranie wiejskie w II terminie, który może zostać wyznaczony na ten sam dzień. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbyte w II terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych mieszkańców uprawnionych do głosowania.

 

Z uwagi na kończącą się 4-letnią kadencję sołtysów i rad sołeckich Rada Miejska w Niemczy uchwałą Nr LVII/348/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. zarządziła wybory w sołectwach:

 1. Gilów
 2. Ligota Mała
 3. Podlesie
 4. Wilków Wielki
 5. Kietlin.

Tą samą uchwałą Rada Miejska w Niemczy powierzyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza opracowanie harmonogramu zebrań wiejskich. Po ustaleniach Burmistrza z sołtysami poszczególnych sołectw zebrania wiejskie zostały zaplanowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Gilów – 20.02.2023 w świetlicy wiejskiej o godz. 18.00
 1. Ligota Mała – 22.02.2023 w domu obecnego sołtysa o godz. 18.00
 1. Podlesie – 23.02.2023 w świetlicy wiejskiej o godz. 18.00
 1. Wilków Wielki – 24.02.2023 w świetlicy wiejskiej o godz. 18.00
 1. Kietlin – 27.02.2023 w budynku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej o godz. 18.00