Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Wyniki konsultacji społecznych - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Wyniki konsultacji społecznych

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Na mocy uchwały Nr XL / 246/21 Rady Miejskiej w Niemczy, z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy na działce gruntu nr 201/7 i 201/6, obręb Stare Miasto w Niemczy w Gminie Niemcza,

Burmistrz Miasta i Gminy w Niemczy informuje:

  1. Rada Miejska w Niemczy postanowiła przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta i Gminy Niemcza w przedmiocie nazwy „Park Zamkowy imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich” na działce gruntowej o numerze geodezyjnym 201/7 oraz 201/6 (staw) obręb Stare Miasto w Niemczy w Gminie Niemcza.
  2. Konsultacje zostały przeprowadzone z uwzględnieniem treści uchwały Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Niemcza.
  3. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 01.12.2021 do 08.12.2021 r w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza.
  4. Na formularzu konsultacyjnym został określony temat konsultacji: „Park Zamkowy imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich” na działce gruntowej o numerze geodezyjnym 201/7 oraz 201/6 (staw) obręb Stare Miasto w Niemczy w Gminie Niemcza. Osoby biorące w konsultacjach dokonywały wyboru na formularzu poprzez zakreślenie znakiem „X” tylko jednego wariantu spośród: „Jestem za / Jestem przeciw / Wstrzymuję się”.
  5. Wyniki konsultacji: Na 4 340 osób uprawnionych do głosowania wzięło udział 162 mieszkańców z całej gminy; 101 głosów opowiedziało się ZA przyjęciem nazwyPark Zamkowy imienia Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich”; 59 głosów było PRZECIW; 2 głosy były nieważne.