Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Dyrektor Przedszkola Publicznego „Zaczarowany Gród” w Niemczy informuje, że zakończył się termin rekrutacji. Na podstawie złożonych wniosków, wszystkie dzieci zakwalifikowały się do przedszkola.

Kolejnym etapem jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych „Potwierdzenia woli”- (zał. nr 10) dostępny na stronie internetowej: przedszkoleniemcza.edupage.org )
Dokument proszę przesyłać drogą elektroniczna na adres: przedszkole@um.niemcza.pl
lub pocztą na adres: Przedszkole Publiczne Zaczarowany Gród, ul. B. Chrobrego 21, 58-230 Niemcza.