Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Jak świętowali czytelnicy w bibliotekach Niemczy, Przerzeczyna – Zdroju i Gilowa. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Jak świętowali czytelnicy w bibliotekach Niemczy, Przerzeczyna – Zdroju i Gilowa.

 

Tydzień Bibliotek to święto czytelnictwa  i zarazem ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza.

 Poniżej na zdjęciach możemy zobaczyć jak świętowały Biblioteki

z naszej Gminy Niemcza oraz zapoznać się

z krótką historią Tygodnia Bibliotek

nadesłaną przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemczy.

 

Krótka historia Tygodnia Bibliotek

 

Inicjatorem tego pomysłu jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek trwa od 8-15 maja. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza, zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegorocznym hasłem jest : “Biblioteka – miejsce na czasie”

W świecie wirtualnej rzeczywistości, w świecie sztucznej inteligencji BIBLIOTEKA jawi się jako miejsce, w którym możemy wykorzystywać najnowsze technologie.

Ale to również miejsce, w którym możemy dowiedzieć się więcej o ochronie praw intelektualnych – wszak nowoczesność tego również dotyczy.

Biblioteka – miejsce na czasie to digitalizacja i udostępnianie zgodne z prawem zabytków piśmienniczych (biblioteki cyfrowe)

Biblioteka – miejsce na czasie to edukacja o prawie autorskim i możliwościach wykorzystania dóbr kultury w należyty sposób

Biblioteka – miejsce na czasie to praca na rzecz braku wykluczonych informacyjnie, społecznie

Biblioteka – miejsce na czasie to integracja społeczności lokalnej

Biblioteka – miejsce na czasie to wymiana doświadczeń różnych grup wiekowych, kulturowych

Biblioteka – miejsce na czasie to miejsce poszerzające ofertę o nowe trendy, nie zapominając o racjonalnym i mądrym ich wykorzystaniu

Biblioteka – miejsce na czasie – łączy w spójną całość osiągnięcia myśli ludzkiej z przeszłości z myślą współczesną

To przestrzeń, która jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku, umiejętności czy preferencji czytelniczych. To centralne miejsce doświadczeń kulturalnych. “Biblioteka – miejsce na czasie” nie ogranicza się do tradycyjnych książek – promuje różnorodność czytania, włączając w to: audiobooki, e-booki, gry edukacyjne, podcasty, platformy edukacyjne online oraz inne niestandardowe formy. Jest miejscem, gdzie ludzie mogą korzystać z interaktywnych aplikacji, wirtualnej rzeczywistości czy projektów edukacyjnych opartych na sztucznej inteligencji. “Biblioteka – miejsce na czasie” podkreśla konieczność ciągłej adaptacji do zmieniających się potrzeb społeczeństwa, uwzględnia nowe trendy, ale także eksperymentuje z innowacyjnymi formami przekazu wiedzy i kultury. “Biblioteka – miejsce na czasie” to przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów i wspólnoty.

https://tydzienbibliotek.sbp.pl/haslo-tygodnia-bibliotek…

https://tydzienbibliotek.sbp.pl/haslo-tygodnia-bibliotek…