Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zapewnienie Dostępności przez: fundacje,  stowarzyszenia,  spółdzielnie socjalne,  grupy nieformalne. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zapewnienie Dostępności przez: fundacje,  stowarzyszenia,  spółdzielnie socjalne,  grupy nieformalne.

 

Poniżej zamieszczamy informację  do stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych nadesłaną przez Fundację

„Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności”  dotyczącą  wiedzy z zakresu „Dostępności”.

 

Fundacja „Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności” i

  Tadeusz Skrzypek    

przekazuje informacje o zapewnieniu Dostępności przez:

fundacje,  stowarzyszenia,  spółdzielnie socjalne,  grupy nieformalne

Z dniem 6 września 2021 r. ustawa o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) wprowadziła obowiązek dla każdego, kto realizuje zadania zlecone przez podmioty samorządowe/sektor publiczny, zobowiązany jest umieścić informacje. Jak będzie realizowany obowiązek zapewnienia dostępności określony w  art. 6 ustawy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obowiązek zapewnienia dostępności wynika także z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

Do osób ze szczególnymi potrzebami zaliczamy, m in:

a/ osoby z niepełnosprawnościami,

b/ seniorów,

c/ kobiety w ciąży,

d/ kobiety z małymi dziećmi,         

e/ osoba z dużym bagażem,

f/ osoby które mają ograniczoną mobilność, poruszające się o kulach, o lasce,

g/ osoby tymczasowo z niepełnosprawnością, np. po urazie lub po operacji.

W związku z powyższym – informujemy:

1.    Audyty, Certyfikaty wydane przed dniem opublikowania listy „Podmiotów Dokonujących Certyfikacji” ,  a także przez podmioty i osoby nie umieszczone na liście „Podmiotów Dokonujących Certyfikacji” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego są NIEWAŻNE Z MOCY PRAWA.

2.    Certyfikaty Dostępności wydane przez Podmioty Dokonujące Certyfikacji z listy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – są jedynymi ważnymi – uprawniającymi do ulg, uprawnień  oraz w realizacji zadań zleconych.

3.Fundacja „Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności” współpracuje z podmiotem  który poddał się certyfikacji  na „Podmiot Dokonujący Certyfikacji”:

a/prowadzony jest przez dyplomowanego Koordynatora Dostępności – certyfikowanego Audytora Dostępności – Specjalistę/Eksperta  Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej,

b/wykonujący audyt certyfikacyjny narzędziami pomiarowymi, specjalistycznymi programami oraz metodami  rekomendowanymi przez Państwowe instytucje kontrolne dostępności,

c/zatrudniający uprawnionych testerów dostępności,

d/w procesie certyfikacji dostępności wykorzystuje przepisy prawa, standardy dostępności, zasady uniwersalnego projektowania, normy UE i Polskie oraz zasady i dobre praktyki rehabilitacji społecznej i zawodowej.

1).Oferujemy:

a/szkolenia (podstawowe i specjalistyczne), warsztaty, doświadczanie osobiste, pigułki wiedzy, w zakresie dostępności:

   – cyfrowej,

   – informacyjno-komunikacyjnej,

   – architektonicznej.

b/ szkolenia, warsztaty z elementów dostępności:

   -potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wykorzystaniem gier i symulatorów potrzeb ( w tym różnych niepełnosprawności),

   – obowiązków wynikających z prawa dostępności wraz z ulgami i uprawnieniami,

   – dostępnych dokumentów: tekstowych, prezentacyjnych, grafiki, treści www,

   – obsługi zespołów różnorodnych,

   – procedur i sprzętu ewakuacyjnego w dostępności,

   – komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami – formy wspomagające

   – zasad uniwersalnego projektowania przestrzeni oraz usług,

   – tworzenia tekstów łatwych – ETR- i ich weryfikacji,

   – z kultury osób Głuchych/głuchych,

   – technologii wspierających dostępność,

   – wsparcia  osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu,

   – dostępności w zatrudnieniu,

   – dostępności w edukacji,

   – dostępności w kulturze,

   – dostępności w służbie zdrowia,

   – dostępności w sporcie,

   – dostępności w zamówieniach publicznych,

   – dostępności imprez, eventów plenerowych, stacjonarnych i on line,

   – procedury: informacji, żądania, skargi na brak dostępności.

c/ szkolenia, warsztaty na życzenie z zakresu dostępności, rehabilitacji społecznej, zawodowej.

d/ planowanych zmian w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością:

   – standardów  asystentury osobistej,

   – asysty prawnej jako elementu wspierającego podejmowania decyzji,

   – funduszy powierniczych,

   – systemu wsparcia osób o specjalnych potrzebach w komunikowaniu się,

   – mobilnego doradcy włączenia społecznego,

   – wsparcie zamiast opieki wytchnieniowej – poszerzenie wsparcia,

   – budżetu osobistego,

   – planowanej reformy orzecznictwa niepełnosprawności.

e/ konsultacji – doradztwa – opiniowanie w/w tematyki w zakresie: dostępności, rehabilitacji społecznej i zawodowej.

f/ wykorzystanie linii życia, indywidualnych planów jako wsparcie osób z niepełnosprawnością,

g/ Określanie potrzeb podmiotów w zakresie omawianej tematyki:

   – dostępności,

   – szkoleń, warsztatów,

   – wsparcie na życzenie,

   – planowanie zmiany

Fundacja „Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności”

Koordynator Projektu:

Dyplomowany Koordynator Dostępności – Certyfikowany Audytor Dostępności – Specjalista/Ekspert Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej     Tadeusz Skrzypek

Kontakt: tel. 601 289 499,  e-mail: skrzypek.tadeusz3@mail.com

Dzierżoniów, dnia 12 stycznia 2021 r