Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Euroregionu Glacensis - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Euroregionu Glacensis

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu  Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis realizuje  projekt pn. „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+” nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803.

Celem projektu jest opracowanie Strategii Euroregionu Glacensis na lata 2020+, która wskaże dalsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru euroregionu, przyczyni się do rozwoju stworzonych warunków, by działania transgraniczne uzyskały nowy wymiar (np. nowe obszary współpracy, nowe współpracujące podmioty) i kontynuowane były także po 2020 roku. Dokument strategiczny stworzy warunki do dalszego rozwoju współpracy transgranicznej oraz wspierania działalności podmiotów podejmujących współpracę transgraniczną zarówno na terenie Euroregionu jaki i obszarze wsparcia Funduszu Mikroproejków w Euroregionie Glacensis na nowy okres programowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2021+.

Przypominamy, że do dnia 21 września br. pod adresem https://strategiaglacensis.webankieta.pl/  prowadzone są konsultacje społeczne dotycząca powyższego opracowania. Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Strategii Rozwoju Euroregionu Glacensis”. Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu. Ankietę  należy wypełnić formułując odpowiedzi zwięźle i rzeczowo, zgodnie z instrukcją. Wypełniony formularz można ściągnąć w pliku pdf i wydrukować.

Projekt dokumentu „Strategia Euroregionu Glacensis” zamieszczono na stronie naszej internetowej w obu wersjach językowych pod adresem:

http://euroregion-glacensis.ng.pl/artykul/175/konsultacje-strategii-euroregionu-glacensis

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych  i wypełnienie ankiety, przekazanie do wypełnienia swoim jednostkom podległym oraz upublicznienie wskazanego linku na stronie internetowej do wypełnienia dla zainteresowanych współpracą transgraniczną .